جدول اندازه و قیمت فرشهای تابلویی چاپی

چاپ عکس روی تابلوفرش

35-50


سایز 35-50 سانت

سفارش چاپ فرش 35-50 سانت
قیمت 190/000 تومان

پرداخت اینترنتی

50-70


سایز 50-70 سانت

سفارش چاپ فرش 70-50 سانت
قیمت 290/000 تومان

پرداخت اینترنتی

100-70


سایز 100-70 سانت

سفارش چاپ فرش 100-70 سانت
قیمت 590/000 تومان

پرداخت اینترنتی

100-150


سایز 100-150 سانت

سفارش چاپ فرش 100-150 سانت
قیمت 990/000 تومان

پرداخت اینترنتی

جدول اندازه و قیمت فرشهای تابلویی بافتی

فرشهای تابلویی دستگاه بافت


سایز 35-50 سانت

سفارش چاپ عکس روی فرش سایز 35-50 سانت جنس نخ اکرلیک 1200 شانه 3600 تراکم
قیمت 390/000 تومان

ثبت سفارش آنلاین


سایز 50-70 سانت

سفارش بافت عکس روی فرش سایز 70-50 سانت جنس نخ اکرلیک 1200 شانه 3600 تراکم
قیمت 590/000 تومان

پرداخت اینترنتی


سایز 100-70 سانت

سفارش بافت عکس روی فرش سایز 100-70 سانت جنس نخ اکرلیک 1200 شانه 3600 تراکم
قیمت 990/000 تومان

پرداخت اینترنتی


سایز 100-150 سانت

سفارش بافت عکس روی فرش سایز 100-150 سانت جنس نخ اکرلیک 1200 شانه 3600 تراکم
قیمت 1/690/000 تومان

پرداخت اینترنتی

قیمت تابلوفرش سفارشی

قیمتها برای سفارشهای  تکی است

یعنی یک تخته فرش سفارشی از روی عکس مورد نظر تولید و تحویل داده شود

سفارشهای تیراژ و تعداد بالا شامل تخفیف میشوند که بسته به تعداد سفارش متغیر  است و در زمان سفارش محاسبه و قیمت داده میشود

تابلوفرش تصویری هدیه فقط به ترکنشهای درگاه مستقیم سایت و پرداخت هایی که به شماره کارت درج شده در سایت انجام میشود , مسئول و پاسخگو است

 

 

قیمت های جدید تابلوفرشهای چاپی

 

سایز 35-50 سانت 190٫000 تومان

 

-----------------------------------------

سایز 50-70 سانت 290٫000 تومان

 

-----------------------------------------

سایز 100-70 سانت 590٫000 تومان

 

-----------------------------------------

سایز 100-150 سانت 990٫000 تومان

 

----------------------------------------


تلفن مبایل

09191123638 * 021-77188565 * 021-77188566


ایمیل

giftcarpet@yahoo.com * info@giftcarpet.com