ثبت سفارش

شماره موبایل(کاربری) :(*)
ورودی نامعتبر

شماره موبایل11 رقمی و با 09 شروع میشود

نام و نام خانوادگی :(*)
ورودی نامعتبر

email :
ورودی نامعتبر

آدرس :(*)
ورودی نامعتبر

لطفن نام معرف یا طریقه آشنایی با ما را بنویسید
ورودی نامعتبر

ارسال عکسهای مورد نظر برای چاپ روی فرش
ارسال عکس :(*)
ورودی نامعتبر

آیا میخواهید عکسهای بیشتر بفرستید ؟
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

توضیحات :
ورودی نامعتبر

میخواهید به چه آدرسی ارسال شود ؟
ورودی نامعتبر

شماره موبایل گیرنده :
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی گیرنده :
ورودی نامعتبر

آدرس گیرنده :
ورودی نامعتبر

انتخاب سایز و تعداد فرش
سفارش چاپ عکس روی فرش 35-50
ورودی نامعتبر

سفارش چاپ عکس روی فرش 50-70
ورودی نامعتبر

سفارش چاپ عکس روی فرش 100-70
ورودی نامعتبر

جمع مبلغ سفارش
0 (ریال)

لطفن فیلد را پر کنید(*)
لطفن فیلد را پر کنید بارگذاری مجدد ورودی نامعتبر

اعداد به انگلیسی است

هم زمان با ارسال , آپلو عکسها هم انجام میشود (لطفن شکیبا باشید)


تلفن مبایل

09191123638 * 021-77188565 * 021-77188566


ایمیل

giftcarpet@yahoo.com * info@giftcarpet.com