امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

این تابلوفرش مدل بافتی از سفارشهای قدیمی است سال 1388 تولید شده

سایز 100-70 سانت به سفارش کارمندان شرکت محترم انرژی

 


تلفن مبایل

09191123638 * 021-77188565 * 021-77188566