ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این هم هدیه ای برای تمامی دوستان گران‌مایه

با کلیک بر روی هر کدام از لینک‌های زیر دیوان شعر آن شاعر را خواهید داشت.
‎برای ورود به دیوان هر یک از این مفاخر جهانی کافی است بر روی لینک آن کلیک کنید .
‎*حافظ <http://ganjoor.net/hafez/
‎*خیام <http://ganjoor.net/khayyam/
‎*سعدی <http://ganjoor.net/saadi/
‎*فردوسی <http://ganjoor.net/ferdousi/
‎*مولوی <http://ganjoor.net/moulavi/
‎*نظامی <http://ganjoor.net/nezami/
‎*پروین اعتصامی <http://ganjoor.net/parvin/

*عطار <http://ganjoor.net/attar/
‎*سنایی <http://ganjoor.net/sanaee/
‎*وحشی <http://ganjoor.net/vahshi/
‎*رودکی <http://ganjoor.net/roodaki/
‎*ناصرخسرو <http://ganjoor.net/naserkhosro/
‎*منوچهری <http://ganjoor.net/manoochehri/
‎*فرخی <http://ganjoor.net/farrokhi/
‎*خاقانی <http://ganjoor.net/khaghani/
‎*مسعود سعد <http://ganjoor.net/masood/
‎*انوری <http://ganjoor.net/anvari/
‎*اوحدی <http://ganjoor.net/ouhadi/
‎*خواجوی کرمانی <http://ganjoor.net/khajoo/
‎*عراقی <http://ganjoor.net/eraghi/
‎*صائب تبریزی <http://ganjoor.net/saeb/
‎*شبستری <http://ganjoor.net/shabestari/
‎*جامی <http://ganjoor.net/jami/
‎*هاتف اصفهانی <http://ganjoor.net/hatef/
‎*ابوسعید ابوالخیر <http://ganjoor.net/abusaeed/
‎*بهار <http://ganjoor.net/bahar/
‎*باباطاهر <http://ganjoor.net/babataher/
‎*محتشم <http://ganjoor.net/mohtasham/
‎*شیخ بهایی <http://ganjoor.net/bahaee/
‎*سیف فرغانی <http://ganjoor.net/seyf/
‎*فروغی <http://ganjoor.net/forooghi/
‎*عبید زاکانی <http://ganjoor.net/obeyd/
‎*امیرخسرو <http://ganjoor.net/khosro/
‎*شهریار <http://ganjoor.net/shahriar/
‎*جبلی <http://ganjoor.net/jabali/
‎*اسعد گرگانی <http://ganjoor.net/asad/
‎*فیض کاشانی <http://ganjoor.net/feyz/
‎*سلمان <http://ganjoor.net/salman/
‎*رهی <http://ganjoor.net/rahi/
‎*اقبال <http://ganjoor.net/iqbal/
‎*بیدل <http://ganjoor.net/bidel/
‎*قاآنی <http://ganjoor.net/ghaani/
‎*کسایی <http://ganjoor.net/kesayee/
‎*عرفی <http://ganjoor.net/orfi/

هدیه

تابلوفرش تصویری هدیه

به کاربران عزیز


تلفن مبایل

09191123638 * 021-77188565 * 021-77188566