هیت ست کردن نخ فرایندی می باشد که طی آن نخ بعد از ریسیده شدن با دما و بخار تثبیت می گردد. این فرایند باعث تغییرات زیادی در کیفیت نخ و به تبع آن کیفیت فرش می شود. مزایای این فرایند شامل:
۱- حالت نخ هیت‌ست پفکی  و بالک بیشتری پیدا می‌نماید. فرش بافته شده با این نخ‌ها در صورت ثابت بودن تراکم بافت و نمره نخ ،‌ پوش بهتری دارد و پرتر به نظر می‌رسد.
۲- به علت بهبود کیفت الیاف و کاهش پرزهای سطحی، از پرزدهی فرش کاسته خواهد شد.
۳- سرنخها در فرش مشخص می باشد که در اصطلاح بصورت دانه اناری است.
 
۴- فرش بافته شده با نخ هیت ست پاخور نرمتری دارد و زیردست آن لطیف تر و یکنواخت تر می باشد.
۵- فرش در مقابل حرارت، جذب گرد و غبار و آلودگی مقاوم تر است.
۶- نخ هیت شده استحکام بالاتری دارد و پارگی نخ در فرایند بافت کاهش می یابد.
 ۷- در کل فرش بافته شده با نخ هیت ست شده از جذابیت و ماندگاری بالاتر و استفاده آن راحتتر می باشد.
۱۰- در مجموع می‌توان گفت فرشی که از نخ هیت ‌ست بافته شده باشد دارای جذابیت بیشتر،‌ماندگاری بالاتر و استفاده راحت‌تر است.