تماس با ما


تلفن مبایل و تلگرام

09191123638 * 021-77188565 * 021-77188566

تماس تلفنی


چت تلگرام

لطفن سفارشهای خود را از طریق تلگرام ما ارسال نمایید

ارسال عکس و چت تلگرام


ایمیل

giftcarpet@yahoo.com * giftcarpetco@gmail.com

ارسال ایمیل