درباره ما

تابلوفرش تصویری هدیه ازسال 1385 در زمینه تبدیل عکس به تابلوفرش فعالیت دارد طی سالهای گذشته همواره مجری بهترین کیفیت زمان بوده ومراحل و کیفیتهای مختلفی را پشت سر گذاشته است. امروز نیز به سیستم چاپ عکس روی فرش که جدیدترین تکنولوژی تبدیل عکس به تابلوفرش است مجهز میباشد